GM195版本库

 找回密码
 立即注册
查看: 2861|回复: 72

1.80-1.85盛世新火龙元素版│紫禁之颠│火龙使者│蓝魔基地[HERO引擎]

  [复制链接]
发表于 2014-11-1 10:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
80-85《新火龙元素》,2014贺岁巨作,装备全部爆、元宝超好打、升级更简单,散人非RMB玩家不花钱也可终极
①.官方网站 >>  线路类型:电信 网通 铁通 千兆宽带 [Vip专用路线]
②.元宝比例 >> 比例 1:2500 网银多送100% 点卡多送80%
③.特色泡点 >> 免费安全泡点→轻松满级、独家开发三人泡点、激情不断,可升级到顶级!
④.游戏活动 >> 神秘活动请在游戏中体验!
⑤.攻沙奖励 >> 新区第3天晚上拿沙,新区奖励500000元宝,老区天天百人攻沙,奖励20万!!!!
⑥.装备层次 >> 战神→火龙→究极→神秘套,本服装备套数不多,不像其它的服N套装备,玩家都打不过来。
【 本服郑重声明 】:本服公平公正,无GM,无比例,无待遇,凡是游戏中卖元宝有比列的一律是骗子。

部分NPC展示
行会招募员 B136A 14 9 招兵买马 0 35  0 0 0 3   2000   0
激情派对       3       351       338       <$STR(A212)>       0       27       0       0       0       3       2000       4
行会战争           E1           20           22           行会争霸管理         0         15         00        0       0        3        2000    0
海底世界 3 335 320 海底世界         0   84   0   0   0   3   1000   0
;新合成 3 332 342  装备⊙合成         0        87         0 0 0 3   2000   0
装备回收 3 332 340  装备回收         0        87         0 0 0 3   2000   0
攻沙特使   3        343 329                攻沙特使         0        87         0 0 0 3   2000   0
转职变性 3 328  344 转职变性        0        9        0        0
盟重土城/爵位捐献     3     344 324 爵位捐献          0   303   0
盟重土城/点我刷怪        D515AB1    19 24  点我刷怪         0   15  0
盟重土城/点我刷怪        D515BA1    19 24  点我刷怪         0   15  0
盟重土城/点我刷怪        D515AB2    19 24  点我刷怪         0   15  0
盟重土城/点我刷怪        D515BA2    19 24  点我刷怪         0   15  0
盟重土城/点我刷怪        D515AB3    19 24  点我刷怪         0   15  0
盟重土城/点我刷怪        D515BA3    19 24  点我刷怪         0   15  0
盟重土城/点我刷怪        D515AB4    19 24  点我刷怪         0   15  0
盟重土城/点我刷怪        D515BA4   19 24  点我刷怪         0   15  0
盟重土城/点我刷怪        D515AB5    19 24  点我刷怪         0   15  0
盟重土城/点我刷怪        D515BA5    19 24  点我刷怪         0   15  0
;副本  3     332    344    副本    0    86    0    0    0
;弧月庄园 3     325    344    弧月庄园    0    87    0    0    0
;抢点 3           356      337    0    11    0    0    0
副本锻造 3  340  322  宝石锻造师        0        89        0        0        0
;副本奖励/奖励3 fuben3 79 48 王者宝箱\奖励 0 61 0 0 0 0 0 4
;副本奖励/奖励4 fuben4 79 48 深渊宝箱\奖励 0 62 0 0 0 0 0 4
;副本奖励/奖励3 fuben3a 79 48 王者宝箱\奖励 0 61 0 0 0 0 0 4
;副本奖励/奖励4 fuben4a 79 48 深渊宝箱\奖励 0 62 0 0 0 0 0 4
;副本奖励/奖励4 fuben4b 79 48 深渊宝箱\奖励 0 62 0 0 0 0 0 4
散人天堂 3  330  344    散人天堂 0 85 0 0 0
仓库NPC/比奇城_仓库        0        301        257        比奇保管员        0        6        0        0        0
仓库NPC/比奇城_仓库        0125        8        6        麦家铺子        0        9        0        0        0
仓库NPC/比奇城_商人        0126        10        10        比奇商人        0        9        0        0        0
仓库NPC/银杏新人村_仓库        0        621        642        廖家店老板        0        6        0        0        0
仓库NPC/比奇新人村_仓库        0140        8        9        新人村保管员        0        9        0        0        0
仓库NPC/盟重土城_仓库        3        305        373        悦来客栈老板        0        6        0        0        0
仓库NPC/盟重土城_仓库        0145        9        12        仓库保管员        0        9        0        0        0
仓库NPC/盟重土城_商人        0146        4        11        商人        0        9        0        0        0
仓库NPC/沙巴克_仓库        0152        7        12        沙巴克仓库        0        6        1        0        0
仓库NPC/沙巴克_商人        0152        4        15        沙巴克商人        0        9        1        0        0
仓库NPC/白日门_仓库        11        184        297        白日门保管员        0        10        0        0        0
仓库NPC/封魔谷_仓库        b347        9        10        恶魔保管员        0        10        0        0        0
仓库NPC/苍月岛_仓库        5        126        331        苍月岛保管员        0        3        0        0        0
仓库NPC/仓库管理员        H003        80        87        幻境仓库管理员        0        9        0        0        0
仓库NPC/仓库管理员        H007        160        180        仓库管理员        0        9        0        0        0
仓库NPC/魔龙城_仓库     6       94      156     魔龙城仓库      0       5       0
比奇城NPC/比奇城_肉店        0        313        271        比奇城屠夫        0        4        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_药店        0        324        291        夏家店老板        0        5        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_书店        0        325        250        比奇城书店老板        0        2        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_杂货铺        0        378        298        杂货铺老板        0        3        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_特殊修理        0        302        219        特殊修理        0        0        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_武器店        0103        19        18        卫家店老板        0        1        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_戒指店        0105        18        6        比奇戒指店        0        4        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_手镯店        0105        12        12        比奇手镯店        0        5        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_项链店        0105        6        18        比奇项链店        0        6        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_服饰店        0106        19        6        安家布衣        0        7        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_炼药店        0109        4        8        杳水店老板        0        9        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_书店        0104        5        8        陈家铺子老板        0        2        0        0        0
比奇城NPC/比奇城_药店        0108        7        7        赖家店老板        0        1        0        0        0
新人村NPC/银杏新人村_肉店        0        649        591        新人村屠夫        0        11        0        0        0
新人村NPC/银杏新人村_杂货铺        0        643        611        陈家铺老板        0        3        0        0        0
新人村NPC/银杏新人村_武器店        0        649        602        精武馆老板        0        0        0        0        0
新人村NPC/银杏新人村_服饰店        0        643        601        高家店老板        0        7        0        0        0
新人村NPC/银杏新人村_药店        0119        10        11        许家店老板        0        1        0        0        0
新人村NPC/银杏新人村_炼药店        0119        14        14        药房小店老板        0        9        0        0        0
新人村NPC/比奇新人村_杂货铺        0        291        610        边界村小店老板        0        1        0        0        0
新人村NPC/比奇新人村_武器店        0        297        612        新人村铁匠铺        0        0        0        0        0
新人村NPC/比奇新人村_肉店        0        293        603        屠夫        0        11        0        0        0
新人村NPC/比奇新人村_服饰店        0        305        607        白家服装老板        0        7        0        0        0
新人村NPC/比奇新人村_书店        0132        5        18        新人村书店老板        0        2        0        0        0
新人村NPC/比奇新人村_戒指店        0141        23        23        新人村戒指店        0        4        0        0        0
新人村NPC/比奇新人村_项链店        0141        10        10        新人村项链店        0        6        0        0        0
新人村NPC/比奇新人村_手镯店        0141        16        16        新人村手镯店        0        5        0        0        0
洞穴NPC/沃玛森林_特殊修理        1        314        72        铁匠        0        0        0        0        0
洞穴NPC/沃玛森林_药店        1        309        81        沃玛商人        0        4        0        0        0
土城NPC/盟重红名村_商店        3        855        661        红名村老人        0        3        0        0        0
土城NPC/盟重土城_肉店        3        355        329        盟重屠夫        0        11        0        0        0
土城NPC/盟重土城_手镯店        0149        11        18        盟重手镯店        0        4        0        0        0
土城NPC/盟重土城_武器店        0159        5        9        铁匠铺老板        0        0        0        0        0
土城NPC/盟重土城_杂货铺        3        346        334        流浪汉        0        3        0        0        0
土城NPC/盟重土城_药店        3        361        335        土城药店        0        1        0        0        0
土城NPC/盟重土城_头盔店        0149        8        5        头盔店老板        0        5        0        0        0
土城NPC/盟重土城_戒指店        0158        11        16        戒指店老板        0        5        0        0        0
土城NPC/盟重土城_手镯店        0158        16        11        手镯店老板        0        6        0        0        0
土城NPC/盟重土城_项链店        0158        4        21        项链店老板        0        4        0        0        0
土城NPC/盟重土城_书店        0161        11        16        书店老板        0        2        0        0        0
土城NPC/盟重土城_服饰店        0149        23        20        张家布衣老板        0        7        0        0        0
土城NPC/盟重土城_药店        0160        5        8        罗家铺子老板        0        1        0        0        0
;土城NPC/盟重土城_练级包厢        3        337        340        练级包厢        0        12        0        0        0
土城NPC/沙巴克_肉店        3        659        301        沙巴克屠夫        0        11        1        0        0
土城NPC/沙巴克_杂货铺        3        663        304        沙巴克小贩        0        3        1        0        0
土城NPC/沙巴克_特殊修理        0151        3        19        沙巴克铁匠铺        0        0        1        0        0
土城NPC/沙巴克_武器店        0151        7        14        沙巴克武器铺        0        0        1        0        0
土城NPC/沙巴克_武器升级        0151        12        10        炼武器老板        0        0        1        0        0
土城NPC/沙巴克_炼药店        0153        7        14        毒药老板        0        9        1        0        0
土城NPC/沙巴克_药店        0153        14        7        沙巴克药店        0        1        1        0        0
土城NPC/沙巴克_手镯店        0154        15        8        沙巴克手镯店        0        6        1        0        0
土城NPC/沙巴克_项链店        0154        4        19        沙巴克项链店        0        6        1        0        0
土城NPC/沙巴克_戒指店        0154        10        15        沙巴克戒指店        0        5        1        0        0
土城NPC/沙巴克_服饰店        0155        13        7        沙巴克布衣店        0        7        1        0        0
土城NPC/沙巴克_头盔店        0155        9        11        沙巴克头盔店        0        5        1        0        0
白日门NPC/白日门_特殊修理        11        203        321        特殊修理师傅        0        23        0        0        0
白日门NPC/白日门_武器店        1001        14        12        白日门武器店        0        15        0        0        0
白日门NPC/白日门_书店        1004        9        11        白日门书店        0        18        0        0        0
白日门NPC/白日门_首饰店        1005        9        11        白日门首饰店        0        20        0        0        0
白日门NPC/白日门_药店        1006        9        10        白日门药店        0        25        0        0        0
白日门NPC/白日门_炼药店        1006        12        7        白日门药剂师        0        22        0        0        0
白日门NPC/白日门_杂货铺        1007        11        15        白日门杂货店        0        17        0        0        0
白日门NPC/白日门_天尊        1002        14        13        天尊        0        14        0        0        0
白日门NPC/白日门_服饰店        1003        13        16        服装店打杂        0        23        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_沃玛教主        b341        17        22        沃玛教主        0        15        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_肉店        4        243        187        恶魔屠夫        0        11        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_特殊修理        4        227        223        恶魔铁匠        0        15        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_武器店        b342        14        7        恶魔铁匠铺老板        0        15        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_炼药店        b343        13        10        恶魔炼药者        0        22        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_药店        b343        9        13        恶魔老中医        0        25        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_书店        b343        5        18        恶魔学者        0        18        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_首饰店        b344        13        10        恶魔首饰店老板        0        20        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_服饰店        b345        12        10        恶魔布庄老板        0        23        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_杂货铺        4        255        224        恶魔杂货匠        0        17        0        0        0
封魔谷NPC/封魔谷_恶魔修理师        d2008        31        24        恶魔修理师        0        23        0        0        0
苍月岛NPC/苍月岛_杂货铺        5        137        313        苍月岛杂货店        0        3        0        0        0
苍月岛NPC/苍月岛_特殊修理        5        111        314        特殊修理员        0        1        0        0        0
苍月岛NPC/苍月岛_武器店        5        127        306        武器管理员        0        0        0        0        0
苍月岛NPC/苍月岛_首饰店        5        155        339        饰品铺老板        0        4        0        0        0
苍月岛NPC/苍月岛_服饰店        5        147        328        布料铺管家        0        7        0        0        0
苍月岛NPC/苍月岛_药店        5        148        352        苍月岛老中医        0        9        0        0        0
苍月岛NPC/苍月岛_书店        5        155        298        流浪学者        0        2        0        0        0
苍月岛NPC/苍月岛_药剂师        5        161        316        苍月药剂师        0        9        0        0        0
魔龙城NPC/魔龙城_杂货店 6    138 154 魔龙城杂货店 0 17 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_药店   6    129 143 魔龙城药店 0 22 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_武器店 6    106 136 魔龙城武器店 0 29 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_首饰店 6    113 126 魔龙城首饰店 0 20 0 0 0
魔龙城NPC/魔龙城_服装店 6    108 162 魔龙城服装店 0 20 0 0 0
老兵/传送员_比奇        0        332        267        比奇老兵        0        1        0        0        0
老兵/传送员_土城        3        340        334        盟重传送员        0        8        0        0        0
老兵/传送员_白日门        11        180        321        老兵        0        1        0        0        0
老兵/苍月老兵        5        142        334        苍月老兵        0        1        0        0        0
老兵/封魔谷_恶魔老兵        4        240        199        恶魔老兵        0        9        0        0        0
老兵/魔龙城老兵   6    125 157 魔龙城老兵 0 27 0 0 0
洞穴NPC/幻境小贩        H003        89        79        幻境小贩        0        3        0        0        0
洞穴NPC/幻境小贩        H007        170        170        幻境商店        0        3        0        0        0
特殊NPC/新人接待员        0        649        625        新人接待员        0        8        0        0        0
特殊NPC/新人接待员        0        286        616        新人接待员        0        8        0        0        0
特殊NPC/盟重土城_商店传送        3        325        325        盟重老兵        0        1        0        0        0
特殊NPC/监狱长房间        B311        10        10        监狱长        0        15        0        0        0
特殊NPC/林小姐        0148        10        9        林小姐        0        13        0        0        0
特殊NPC/GM后台        0130        7        5        GM管理        0        1        0        0
影之道/影之道_神秘老人        0150        16        8        神秘老人一        0        9        0        0        0
影之道/影之道_神秘老人        H201        10        100        神秘老人二        0        9        0        0        0
影之道/影之道_幻境小贩        H203        21        17        影之道幻境小贩        0        3        0        0        0
影之道/影之道_仓库保管员        H203        18        20        影之道保管员        0        9        0        0        0
影之道/影之道_神秘老人        H204        54        52        神秘老人三        0        9        0        0        0
老兵/圣域老兵        0        106        415        圣域老兵        0        1        0        0        0
;特殊NPC/地狱   T1341    31      8        古墓使者        0       9     0       0        0  
特殊NPC/暗道   H010    371      377        神秘老人        0       9     0       0        0  
特殊NPC/王者   H106    19      83        地狱使者        0       1     0       0        0  
;特殊NPC/群英争霸   3    320      330        群英争霸        0       15     0       0        0  
特殊NPC/群英擂台    G004        40        40        群英裁判        0        15        0        0        0
;新增-----------------------------------------
今生有约一条龙/招兵买马       3     320 336  招兵买马   0   31  0
今生有约一条龙/万能服务生       3     330 340  综合服务生    0   8   0
赌场/美女庄家       TXDGA        5        14        美女服务生        0        13        0        0       0
幸运之家 3 334 340 幸运之家 0 15 0
包厢服务员 fc01 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc02 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc03 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc04 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc05 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc06 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc07 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc08 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc09 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc10 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc11 14 14 包厢服务员 0 12 0
包厢服务员 fc12 14 14 包厢服务员 0 12 0
心意数据/泡点员  3 337 340 VIP休息室   0        12        0        0        0  
心意数据/地下赌场                3  326 340  胖妞赌场   0        13        0        0        0  
VIP打宝       3     340 340  VIP打宝    0   8   0
主管 zhangxueyou 14 13 主管  0 12 0 0 0
;特殊NPC/雇佣兵管理        3        328        340        雇佣兵        0        15        0        0        0
;装备合成        3        322        340        装备合成        0        15        0        0        0
终极武器合成        3        320        340        终极合成        0        15        0        0        0
特殊传送        3        320 327         BOSS集中营        0        15        0        0        0
免费修炼        3        330 325        免费修炼        0        45        0        0        0
免费修炼        0        289     613        免费修炼        0        45        0        0        0
免费修炼        0        652     625        免费修炼        0        45        0        0        0
紫禁之颠        3        320  331        紫禁之颠        0        70        0        0        0
火龙使者        3        323     340        火龙使者        0        71        0        0        0
元素大师        3        317  340         元素大师        0        89        0        0        0
地下宫殿        3        320 324         地下宫殿        0        15        0        0        0
;冲级奖励 3  335  320 冲级奖励                0       89    0       0
沙奖励员       AB102   5  5         奖励员        0   8    0
华山        3        340 327         华山论剑        0        70        0        0        0
狂爆之地        3        323        320        狂爆之泉        0        79        0        0        0
狂爆之地一进二        kbzd        79        48        狂爆之泉一层        0        8        0        0        0
狂爆之地二进三        kbzd1        50        50        狂爆之泉二层        0        8        0        0        0
一道轮回        Q109        15        15        四级技能一层        0        14        0        0        0 1 1
二道轮回        Q108        6        35        四级技能二层        0        14        0        0        0 1 1
三道轮回        Q107        13        9        四级技能三层        0        14        0        0        0 1 1
四道轮回        Q106        6        35        四级技能四层        0        14        0        0        0 1 1
五道轮回        Q105        20        18        四级技能五层        0        14        0        0        0 1 1
六道轮回        Q104    17      22      四级技能六层        0        15        0        0        0 1 1
四级技能使者          3      332  344     天降神技       0      81      0        0  
比奇国王 3  319  322 比奇国王                0       35    0       0
皇宫大殿        3        326        320        皇宫大殿        0        12        0        0        0
皇宫大殿一进二        qhl        51        52        皇宫大殿一层        0        8        0        0        0
皇宫大殿二进三        qhl1        100        100        皇宫大殿二层        0        8        0        0        0
特殊奖励        3        329        320        特殊奖励        0        79        0        0        0
勋章之地        3        332        320        蓝魔基地        0        80        0        0        0
天下第一男战        3        307 342        天下第一男战                0        35        0        0        0
天下第一女战        3        309 340        天下第一女战                0        36        0        0        0
天下第一男法        3        311 338        天下第一男法                0        37        0        0        0
天下第一女法        3        313 336        天下第一女法                0        38        0        0        0
天下第一男道        3        315 334        天下第一男道        0        39        0        0        0
天下第一女道        3        317 332        天下第一女道        0        40        0        0        0
1.jpg
2.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg

下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

0

主题

295

帖子

868

积分

热血传奇少侠

Rank: 8Rank: 8

积分
868
发表于 2014-11-22 20:08:20 | 显示全部楼层
滴答滴答滴答滴答滴答

0

主题

38

帖子

105

积分

热血传奇师弟

Rank: 4

积分
105
发表于 2014-11-26 17:55:06 | 显示全部楼层
dfgdffgffddd

0

主题

15

帖子

27

积分

热血传奇新手

Rank: 2

积分
27
发表于 2014-11-26 21:18:55 | 显示全部楼层
12333333333333333333

0

主题

42

帖子

116

积分

热血传奇师弟

Rank: 4

积分
116
发表于 2015-1-8 13:40:35 | 显示全部楼层
1问我是否适当放松的发生发生的

0

主题

2

帖子

10

积分

热血传奇新手

Rank: 2

积分
10
发表于 2015-1-8 21:16:55 | 显示全部楼层
asffsdfasdfasdfsdafasdfaf

0

主题

30

帖子

96

积分

热血传奇师弟

Rank: 4

积分
96
发表于 2015-1-22 19:50:45 | 显示全部楼层
gfdgdfgfhfgdsgfsd

0

主题

4

帖子

28

积分

热血传奇新手

Rank: 2

积分
28
发表于 2015-1-27 20:54:35 | 显示全部楼层
额企鹅企鹅去恶趣味俄武器恶趣味

0

主题

10

帖子

22

积分

热血传奇新手

Rank: 2

积分
22
发表于 2015-1-29 01:05:58 | 显示全部楼层
:):)

0

主题

58

帖子

134

积分

热血传奇师弟

Rank: 4

积分
134
发表于 2015-2-2 18:52:52 | 显示全部楼层
斯蒂芬斯蒂芬斯蒂芬
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Gm195版本库

GMT+8, 2020-4-9 00:07 , Processed in 15.234180 second(s), 34 queries .

Powered by Gm基地 X3.2

© 本站软件全部由网友发布,仅供学习交流之用,如无意之中侵犯了您的版权,请速与我们联系,我们将尽快删除。

快速回复 返回顶部 返回列表